Loading...
Domov2021-07-23T10:03:15+02:00

KDO SMO

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je nastalo kot uresničitev vizije o neodvisnem življenju hendikepiranih.

Zavzemamo se za neodvisno življenje, kar pomeni imeti možnost odločanja o lastnem načinu življenja, biti aktiven in enakopraven posameznik na vseh področjih družbenega življenja. Trajnostni razvoj za nas pomeni graditev dobrih praks in samouresničevanje. Izhajajoč iz lastnih izkušenj smo izdelali pravila in pravilnike, katerih namen je izboljšanje in dvig kakovosti storitev, kakor tudi zagotavljanje pravic in enakih možnosti uporabnikov in zaposlenih osebnih asistentov. Velik pomen namenjamo izobraževanju, ozaveščanju in informiranju, pri čemer se poslužujemo različnih komunikacijskih medijev (publikacije, kratki filmi in videoposnetki, strip, spletna stran itd.).

Društvo YHD si prizadeva za dvig kakovosti nudenih storitev, pri čemer smo zavezani uporabniški perspektivi. To ne pomeni zgolj individualizacije storitve, ampak postavljanje uporabnika v središče pozornosti, kot merilo vsega in kot tistega, ki ima nadzor nad storitvijo, hkrati pa obveznost in dolžnost, da zna z njo tudi upravljati.

VEČ O NAS…

Društvo YHD – IZVAJALEC OSEBNE ASISTENCE

Zakaj izbrati Društvo YHD za izvajalca osebne asistence?

  • Društvo YHD je začetnik neodvisnega življenja in izvajanja osebne asistence v Sloveniji ter njun največji zagovornik in promotor.

  • Dolgoletne bogate izkušnje s področja upravljanja in zagotavljanja osebne asistence.

  • Uporabnikom nudimo individualno obravnavo in svetovanje.

  • Kakovosten nabor ustreznih kandidatov za osebne asistente – glede na specifične potrebe in želje uporabnika.

  • Nudenje podpore uporabniku na različnih področjih – z namenom, da postane aktiven in polnopraven državljan. Podpora vključuje izobraževanja za vodenje osebne asistence, vrstniško svetovanje, krepitev moči uporabnika, informiranje o možnostih in pogojih za neodvisno življenje.

  • Kakovostna izobraževanja za osebne asistente in uporabnike.

  • Možnost zagotavljanja prevozov in prehodnega stanovanja za uporabnika, dokler si ne uredi svojega bivališča.

  • Zagovorništvo; v primeru diskriminacije ali kakršnikoli drugi situaciji, kjer uporabnik doživlja neenakopravno obravnavo in se ne zna postaviti zase (ali pa ga ne upoštevajo), se lahko obrne na Društvo YHD, ki bo skupaj z njim (ali v njegovem imenu) posredovalo.

  • Posredovanje v primerih konfliktnih situacij med uporabnikom in osebnim asistentom; mediacije, možnost vključevanja v različne projekte društva, s čimer uporabnik dobi možnost postati (še bolj) aktiven.

  • Številna partnerstva in povezovanja s tujimi nevladnimi organizacijami, ki z nami sodelujejo zaradi izkušenj in dobrih praks, predvsem pa zaradi znanja, ki ga delimo z drugimi državam Evropske unije, ki zakona o osebni asistenci nimajo in se za to pravico še borijo.

Kako do osebne asistence?

1. korak

Potem ko enkrat na Centru za socialno delo dobite odločbo in vrednotnico se obrnite na nas, da bomo uredili vse za vas – naj se vaše neodvisno življenje začne.

Na začetku sodelovanja izvajalec opravi razgovor s potencialnim uporabnikom ter ga seznani z načeli izvajanja osebne asistence. Skupaj z uporabnikom oziroma njegovim zakonitim zastopnikom pripravi izvedbeni načrt za izvajanje osebne asistence. V skladu z njim uporabniku zagotovi osebno asistenco.

2. korak

Izvedbeni načrt je zapis storitve osebne asistence na podlagi ocene potreb in odobrenega števila ur osebne asistence iz odločbe o pridobitvi pravice. V izvedbenem načrtu so konkretno opredeljeni obseg, vrsta in terminski načrt izvajanja aktivnosti ter število osebnih asistentov. Predstavlja okvir, znotraj katerega uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik kasneje oblikuje konkreten urnik za delo osebnih asistentov. Izvajalec opravi razgovore s kandidati za osebne asistente, nato pa izbere primerne kandidate in jih napoti na razgovor k uporabniku.

Sestavni del izvedbenega načrta je tudi dogovor o pravicah in obveznostih uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev, ki ga vsi trije podpišejo pred začetkom izvajanja osebne asistence. Pomembno je, da izvajalec zagotovi, da so pravice in obveznosti za vse razumljive in jih vsi tudi sprejmejo. Izvajalec pošlje pristojnemu Centru za socialno delo izvedbeni načrt ob začetku izvajanja ali ob vsaki spremembi.

3. korak

Izvajalci osebne asistence so na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) vpisani v register izvajalcev. Društvo YHD je kompetentni izvajalec z znanjem in specifičnimi spretnostmi – to nam omogoča posredovanje ter spremljanje izvajanja osebne asistence, usposabljanje asistentov in uporabnikov, pri čemer vselej upoštevamo njihove pravice in odgovornosti, rešujemo konflikte, če in kadar se pojavijo, izvajamo mediacijo med sprtima stranema ter prijavljamo zlorabe.

Izvajalec osebne asistence mora dobro poznati filozofijo in koncept neodvisnega življenja. Nujno je, da to razumevanje hendikepa temelji na človekovih pravicah in socialnem modelu razumevanja hendikepa.

Sofinancerji

Novičnik

Naši prispevki se dotikajo političnih vprašanj, koristnih nasvetov in osebne asistence.

Naročite se na naše e-novice in bodite na tekočem.

S prijavo na naše e-novice potrjujete, da soglašate s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov!

Go to Top