IZOBRAŽEVANJE

Udeleženci izobraževanja bodo pridobili informacije o tem, kaj je neodvisno življenje, kaj so ovire, da oseba, ki zaradi katere koli zmanjšane sposobnosti potrebuje pomoč druge osebe, lahko živi neodvisno življenje, kaj pomeni samostojnost in kaj je osebna asistenca ter kako se osebna asistenca razlikuje od drugih storitev v skupnosti. Posredovali jim bomo izkušnje in znanja, ki smo jih pridobili v več kot 20-letni praksi pri izvajanju storitve osebne asistence pri srečevanju z uporabniki, njihovimi svojci in osebnimi asistenti v različnih situacijah. Kompetence in veščine, ki jih bodo udeleženci pridobili tekom izobraževanj in usposabljanj, bodo posameznikom, ki zaradi katere koli zmanjšane sposobnosti potrebujejo pomoč druge osebe, omogočili neodvisno življenje, aktivno vlogo v družbi in razvoj njihovih potencialov.

IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJA smo strokovno usposobljeni in imamo dolgoletno lastno izkušnjo upravljanja osebne asistence ali izkušnjo izvajanja osebne asistence.

Udeleženci, ki aktivno sodelujejo na izobraževanju in vrnejo izpolnjen evalvacijski vprašalnik, v katerem pokažejo zahtevani nivo znanja, bodo pridobili certifikat, ki dokazuje njihovo usposobljenost.

METODE DELA: podajanje informacij, predstavitev situacij preko primerov in njihova analiza,  igre vlog, refleksije na igre vlog in predstavitve, predajanje lastnih izkušenj ter evalvacija. Uporabili bomo video gradivo, ilustracije, zgodbe. Izvedbo izobraževanj in usposabljanj ter gradivo  prilagodili potrebam udeležencev

IZOBRAŽEVANJE ZA IZVAJANJE STORITVE OSEBNE ASISTENCE:

1. IZOBRAŽEVANJE ZA OSEBNE ASISTENTE:

 • Osnovno izobraževanje po ZOA v trajanju 6 ur (neodvisno življenje, odgovornost osebnega asistenta, odnos uporabnik – osebni asistent, družina in osebna asistenca, etična načela pri izvajanju osebne asistence)
 • Varovanje pred tveganji poškodb na delovnem mestu osebnega asistenta
 • Postavljanje mej in medsebojno spoštovanje (kaj so meje, kako postavimo meje, kako ločimo med zdravimi in nezdravimi mejami, kako prepoznamo šibke, nejasne, prekoračene meje, kako ponovno vzpostavimo meje)
 • Odnos z uporabnikom osebne asistence (kakšni so lahko odnosi, katere odgovornosti ima posameznik v odnosu, značilnosti zdravih in napornih odnosov, kako zgradimo dober odnos, kaj naredimo, ko nas vedenje zmoti)
 • Preprečevanje in razreševanje konfliktnih situacij (vzroki za konflikte, načini vedenja, vpliv vedenja na nas in na druge, neprimerna razmišljanja in vedenja, reševanja konfliktov z ustrezno komunikacijo)

 2. IZOBRAŽEVANJE ZA UPORABNIKE:

 a.) USPOSABLJANJE UPORABNIKOV ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE IN UPRAVLJANJE OSEBNE ASISTENCE

 • Osnovno izobraževanje po ZOA v trajanju 6 ur (neodvisno življenje, odgovornost uporabnika, odnos uporabnik – osebni asistent, družina in osebna asistenca, etična načela pri izvajanju osebne asistence)
 • Izbira osebnega asistenta (kako se predstavimo, priprava na zaposlitveni razgovor, izvedba zaposlitvenega razgovora in delovnega preizkusa)
 • Usposabljanje osebnega asistenta (kako in kdaj izrazimo zahtevo in prošnjo, kako dajemo navodila, ali jih asistent razume, ali asistent lahko odkloni delo)
 • Postavljanje mej in medsebojno spoštovanje (kaj so meje, kako postavimo meje, kako ločimo med zdravimi in nezdravimi mejami, kako prepoznamo šibke, nejasne, prekoračene meje, kako ponovno vzpostavimo meje)
 • Priprava urnika, administrativne zadeve (pisanje poročil …)
 • Odnos z osebnim asistentom (kakšni so lahko odnosi, katere odgovornosti ima posameznik v odnosu, značilnosti zdravih in napornih odnosov, kako zgradimo dober odnos, kaj naredimo, ko nas vedenje zmoti)
 • Upravljanje osebne asistence, ko uporabnik živi z drugimi člani gospodinjstva (ali družinski člani lahko uporabnika ovirajo pri neodvisnem življenju in kako)
 • Preprečevanje in razreševanje konfliktnih situacij (vzroki za konflikte, načini vedenja, vpliv vedenja na nas in na druge, neprimerna razmišljanja in vedenja, reševanja konfliktov z ustrezno komunikacijo)

b.) INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO VRSTNIŠKO SVETOVANJE ZA NEODOVISNO ŽIVLJENJE IN UPRAVLJANJE OSEBNE ASISTENCE

Naročite se na naše e-novice in bodite na tekočem.

S prijavo na naše e-novice potrjujete, da soglašate s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov!