YHD IZVAJALEC

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je eden prvih izvajalcev osebne asistence v Sloveniji, saj se lahko pohvali z več kot 25-letno tradicijo in prakso izvajanja. Prvim uporabnikom je društvo v okviru programa Neodvisno življenje hendikepiranih (NŽH) osebno asistenco zagotavljalo že od leta 1996 dalje. Vsa ta leta je bil eden izmed glavnih ciljev društva zagotavljanje osebne asistence v Sloveniji kot pravice vsakega hendikepiranega, zato je bilo društvo YHD tudi glavni pobudnik zakonske ureditve.

Izvajalci osebne asistence so na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) vpisani v register izvajalcev. Kompetentni izvajalec potrebuje znanje in specifične spretnosti, ki mu omogočajo posredovanje ter spremljanje izvajanja osebne asistence, usposabljanje osebnih asistentov in uporabnikov, upoštevanje njihovih pravic in odgovornosti, reševanje konfliktov med njimi, mediacijo med sprtima stranema ter prijavljanje zlorab.

Društvo YHD – IZVAJALEC OSEBNE ASISTENCE

Zakaj izbrati Društvo YHD za izvajalca osebne asistence?

 • Društvo YHD je začetnik neodvisnega življenja in izvajanja osebne asistence v Sloveniji ter njun največji zagovornik in promotor.

 • Dolgoletne bogate izkušnje s področja upravljanja in zagotavljanja osebne asistence.

 • Uporabnikom nudimo individualno obravnavo in svetovanje.

 • Kakovosten nabor ustreznih kandidatov za osebne asistente – glede na specifične potrebe in želje uporabnika.

 • Nudenje podpore uporabniku na različnih področjih – z namenom, da postane aktiven in polnopraven državljan. Podpora vključuje izobraževanja za vodenje osebne asistence, vrstniško svetovanje, krepitev moči uporabnika, informiranje o možnostih in pogojih za neodvisno življenje.

 • Kakovostna izobraževanja za osebne asistente in uporabnike.

 • Možnost zagotavljanja prevozov in prehodnega stanovanja za uporabnika, dokler si ne uredi svojega bivališča.

 • Zagovorništvo; v primeru diskriminacije ali kakršnikoli drugi situaciji, kjer uporabnik doživlja neenakopravno obravnavo in se ne zna postaviti zase (ali pa ga ne upoštevajo), se lahko obrne na Društvo YHD, ki bo skupaj z njim (ali v njegovem imenu) posredovalo.

 • Posredovanje v primerih konfliktnih situacij med uporabnikom in osebnim asistentom; mediacije, možnost vključevanja v različne projekte društva, s čimer uporabnik dobi možnost postati (še bolj) aktiven.
 • Številna partnerstva in povezovanja s tujimi nevladnimi organizacijami, ki z nami sodelujejo zaradi izkušenj in dobrih praks, predvsem pa zaradi znanja, ki ga delimo z drugimi državam Evropske unije, ki zakona o osebni asistenci nimajo in se za to pravico še borijo.

Izvajalec YHD Foto: arhiv društva YHD

Izvajalec za izvajanje storitev OA potrebuje posebna znanja:

 • Kaj je neodvisno življenje in kako lahko omogoči, da uporabniki OA živijo neodvisno.
 • Katera so načela OA.
 • Kakšne so razlike med storitvami OA in tistimi, ki to niso.
 • Katere so odgovornosti uporabnika in asistenta ter izvajalca OA.
 • Pozna učinkovite načine vedenj in komunikacije.
 • Pozna socialne veščine bližine in distance.
 • Kako zagotoviti varovanje osebnih podatkov in intime uporabnika ter asistenta.
 • Kako spoštovati etična načela, načela neodvisnega življenja in odločitve ter suverenost uporabnika.
 • Pozna delovno zakonodajo.

Pomembno je, da se tudi izvajalci osebne asistence, še preden začnejo z izvajanjem le-te, usposobijo.

Izvajalec YHD Foto: arhiv društva YHD

Izvajalec zagotavlja podporo in pomoč uporabnikom pri vodenju asistence, osebnim asistentom pa pri izvajanju storitve. Izvajalec skupaj z uporabnikom sooblikuje dogovor o izvajanju storitev osebne asistence v skladu z odločbo o pravici do osebne asistence in izvedbenim načrtom. Izvaja usposabljanja uporabnikov ali zakonitih zastopnikov ter osebnih asistentov. Uporabnikom nudi pomoč in podporo pri organizaciji osebne asistence, predvsem pa skrbi za administrativno, računovodsko in vsebinsko izvajanje storitve ter nemoteno finančno poslovanje.

Izvajalec lahko tudi odstopi od izvajanja osebne asistence, če uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik glede osebne asistence postavlja zahteve, ki jih izvajalec ne more izpolniti in v odnosu do asistenta ne ravna v skladu z izvedbenim načrtom ali dogovorom. Prav tako v primeru, kadar uporabnik krši delovno ali kazensko zakonodajo oziroma če zaradi objektivnih razlogov izvajalec uporabniku ne more zagotoviti osebne asistence.

Uporabnik ima pravico zamenjati izvajalca. Zamenjavo mora utemeljiti s konkretnimi navedbami in razlogi (npr.: katerih obveznosti izvajalec ni opravil). V praksi se je pokazalo, da uporabniki pogosto želijo odpuščati asistente tako, da se izognejo svojim odgovornostim in ne utemeljijo razlogov za odpustitev. Zamenjava izvajalca je tako velikokrat zgolj krinka za odpuščanje tistih asistentov, ki delajo po principih zagotavljanja možnosti za neodvisno življenje in ne želijo biti njihovi skrbniki ali hišne pomočnice.

Naročite se na naše e-novice in bodite na tekočem.

S prijavo na naše e-novice potrjujete, da soglašate s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov!