OSEBNI ASISTENT

Po Zakonu o osebni asistenci (ZOA) je osebni asistent fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja ali po podjemni pogodbi ali kot samostojni podjetnik posameznik, če:

 • je polnoletna,
 • je poslovno sposobna,
 • iz kazenske evidence ne izhaja, da je bila pravnomočno obsojena za kaznivo
 • dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega
 • ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih,
 • ima opravljeno usposabljanje po ZOA.

Osebni asistenti so lahko različnih starosti in imajo različne izkušnje in predznanja. Predvsem pa so zanesljivi, odgovorni, točni, natančni, pošteni, prilagodljivi, pripravljeni delati po navodilih, odzivni, potrpežljivi, iskreni in diskretni. Spoštujejo uporabnika in njegove odločitve. Sposobni so razumeti, slediti in izvrševati navodila uporabnika. Nikakor niso pokroviteljski. Osebni asistent ni skrbnik uporabnika, zato NI ODGOVOREN za njegove odločitve. Uporabnika ne obravnava z usmiljenjem ali kot bolnika. Pomaga mu pri tistih aktivnostih, ki jih uporabnik zaradi fizičnega, senzornega ali intelektualnega hendikepa ne more izvesti sam.

Osebni asistenti pomagajo uporabniku pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti – pri kopanju, oblačenju, pri opravljanju toalete, nakupovanju, pripravi obrokov, čiščenju, pranju, izpolnjevanju svojih družinskih obveznosti, vključno s skrbjo za majhne otroke ali ostarele starše. Asistenti pomagajo na delovnem mestu, pri spremstvu in prostočasnih aktivnostih (npr.: na potovanju). Pomagajo pri komunikaciji ali organizaciji dneva, odvisno od potreb posameznega uporabnika.

PRIJAVA NA ZAPOSLITEV
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere.

Zaposleni osebni asistent ima svoje pravice in obveznosti določene v pogodbi o zaposlitvi, z Zakonom o delovnih razmerjih ter z dogovorom o izvajanju osebne asistence, ki ga podpiše z uporabnikom in izvajalcem osebne asistence. V dogovoru so medsebojno opredeljene pravice in obveznosti posameznih akterjev, ki so jih dolžni spoštovati vsi trije. Določbe glede zaposlenega osebnega asistenta se smiselno uporabljajo tudi za delo osebnih asistentov po drugih pravnih podlagah (podjemna pogodba, s.p., itd.).

Za opravljanje osebne asistence nista pomembni vrsta ali stopnja izobrazbe, mora pa asistent imeti določene kompetence. Kompetence so kombinacija sposobnosti, teoretičnega znanja, veščin, stališč in vrednot. Večino kompetenc asistenti pridobijo med procesom usposabljanja pri uporabniku in izvajalcu osebne asistence. Kompetence se pokažejo v učinkovitosti in uspešnosti pri delu ter so osrednji pojem pri zaposlovanju. Asistenti med opravljanjem svojega dela pridobijo naslednje kompetence:

 • Zavedanje, da je OA storitev, ki uporabniku omogoča neodvisno življenje.
 • Zmožnost upravljanja s tehničnimi pripomočki (npr.: z vozičkom, aparatom za dihanje).
 • Poznavanje socialnih veščin bližine in distance.
 • Varovanje osebnih podatkov in intime uporabnika.
 • Spoštovanje uporabnika kot delodajalca. Spoštovanje etičnih načel, načel neodvisnega življenja, odločitev ter suverenosti uporabnika.
 • Spoštovanje drugih sprejetih medsebojnih pravil, dogovorov in pogodbenih obveznosti.
 • Poznavanje načel neodvisnega življenja in OA, poznavanje odgovornosti uporabnika in asistenta, poznavanje učinkovitih načinov vedenja in komunikacije, osnovna znanja o negi, poznavanje tehnik prenašanja, ki varujejo hrbtenico.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere.

Razlika med poklicem osebnega asistenta in drugimi poklici na področju socialnega varstva

Profil poklica asistenta se v temelju razlikuje od profilov poklica socialnega oskrbovalca, negovalca in podobnih poklicev, saj temelji na nadzoru uporabnika nad storitvijo. Asistent pomaga uporabniku takrat, ko potrebuje pomoč in na način, ki ustreza uporabniku. Drugi profili pa uporabnika oskrbijo po urniku, ki ga določi institucija oziroma izvajalec.
Asistenta izbere in usposobi ter uvaja na delo sam uporabnik, ki sam zase najbolje ve, kaj potrebuje in kaj mu ustreza, medtem ko se za druge poklice ljudje usposabljajo na tečajih, v šolah. Asistent dela v prisotnosti uporabnika, medtem ko za ostale poklice to ni nujno. Razlika je tudi v odgovornosti do uporabnikovih odločitev. Asistent ni odgovoren za uporabnikove odločitve, četudi so te napačne. Odnos med uporabnikom in asistentom je bolj oseben, saj asistent praviloma dela le pri enem uporabniku, izjemoma pri dveh. Moč odločanja o organizaciji dela pri OA ni na strani izvajalcev ali na asistentih, temveč na uporabniku.

Kaj NI delo osebnega asistenta

 • Masaža in fizioterapija nista storitvi osebne asistence.
 • Kadar uporabnik od asistenta pričakuje, da bo ta opravljal večja vzdrževanja dela, kot so beljenje stanovanja, polaganje ploščic, delo na kmetiji, vožnja traktorja, delo v storitveni dejavnosti itd.
 • Opravljanje gospodinjskih del za celo družino, na primer pospravljanje sobe uporabnikovega polnoletnega otroka.
 • Osebni asistent je pri uporabniku zaposlen in ni njegov družabnik.

Naročite se na naše e-novice in bodite na tekočem.

S prijavo na naše e-novice potrjujete, da soglašate s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov!