MEDNARODNA SODELOVANJA

Društvo YHD je polnopravni član Evropske mreže za neodvisno življenje (ENIL) in deluje po filozofiji ter načelih neodvisnega življenja, katerih utemeljitelj je ENIL. YHD redno sodeluje pri aktivnostih in prizadevanjih ENIL-a, ena izmed takšnih je udeležba na prireditvi Freedom Drive, ki je osrednji dogodek ENIL-a in poteka na vsaki dve leti od leta 2003 naprej. Do leta 2015 se je Freedom Drive odvijal v Strasbourgu, nato pa se je je prireditev preselila v Bruselj. Freedom Drive je priložnost, da se hendikepirani, podporniki neodvisnega življenja in aktivisti podružijo z evropskimi poslanci, udeležijo protestnega pohoda po mestu, na različnih okroglih mizah in delavnicah opozorijo na aktualne težave, s katerimi se soočajo ter obravnavajo številne druge teme, povezane z neodvisnim življenjem, deinstitucionalizacijo, (ne)mobilnostjo, pomanjkanjem in promocijo storitev v skupnosti …

Zaradi pandemije Covid_19  bo letošnji (2021) Freedom Drive prestavljen na naslednje leto (september 2022), da pa ne bi 10. jubilejni ‘marš’ v Bruslju ostal povsem brez obeležja, je ENIL organiziral virtualnega na spletu in ga poimenoval Freedom Surf. Freedom Surf bo sestavljen iz serije spletnih dogodkov, delavnic, razstav in protestov. ENIL namerava 22. septembra 2022 v sodelovanju z madžarsko organizacijo Freekey izvesti 90-minutno spletno delavnico na kateri bo glavna tema osebna asistenca – kako začeti in se organizirati, kako uspešno lobirati za zakon o osebni asistenci, kakšna je pravna podlaga itn. Ker ima društvo YHD na tem področju v Sloveniji največ izkušenj, so nas prosili za predstavitev slovenskega ZOA ter nekaj nasvetov, ki bi utegnili pomagati kolegom iz grške Organizacije za neodvisno življenje. Ti se pripravljajo na sprejemanje zakona ter pilotno študijo osebne asistence in neodvisnega življenja hendikepiranih. Poudarek delavnice bo na treh različnih vidikih oziroma izhodiščih osebne asistence in neodvisnega življenja – madžarskemu, slovenskemu in grškemu. Društvo YHD bosta s svojimi predstavitvami zastopali Klaudija Poropat in Elena Pečarič.

Tu je tudi 5. maj – evropski dan neodvisnega življenja, ki ga YHD in ENIL vsako leto praznujeta z organizacijo različnih lokalnih delavnic, aktivističnimi projekti ozaveščanja, izobraževanji itd. Letos se je YHD povezal z lokalnimi mediji in opozoril na (ne)mobilnost hendikepiranih, ki je bila v času epidemije zaradi nedelovanja javnega potniškega prometa še dodatno okrnjena.

Eno izmed poslanstev društva YHD je tudi prenašanje znanja in izkušenj v tujino.

Po navedbah strokovnjakov naj bi imeli Švedska in Slovenija trenutno najboljša zakona o osebni asistenci v Evropi (najdrznejši bi oporekali, rekoč, da sta zakona najboljša na svetu). Tako so predstavniki švedske občine Pitea (natančneje z oddelka za socialne zadeve v Pitei) v okviru projekta, ki ga je financiral Evropski socialni sklad, prišli v Ljubljano na študijski obisk. Z društvom YHD so izvedli razmenjavo dosedanjih dobrih praks in izkušenj s področja nudenja ter izvajanja osebne asistence (OA).

Da je potreba po znanju s področja OA precej zaželeno dokazujejo tudi številne mednarodne delovne skupine in sestanki, na katerih poteka deljenje izkušenj. YHD je sodeloval s predstavitvijo slovenskega sistema OA in delovanja društva na številnih, med katerimi bi še posebej izpostavili tiste na daljavo, pobude za katere so dali madžarski, gruzijski in grški kolegi iz Centrov za neodvisno življenje. Društvo YHD je sodelovalo tudi na predstavitvi evropske ankete z naslovom Pregled o ureditvi OA.

Razmenjava izkušenj in dobrih praks s predstavniki švedske občine Pitea. Foto: osebni arhiv Elene Pečarič

YHD je s svojim znanjem priskočil na pomoč poljskemu Centru za pravice oseb z oviranostmi, ki je eden od partnerjev tamkajšnjega Ministrstva za družino in socialne zadeve ter odgovoren za pripravo zakonskega vidika priprave Zakona o osebni asistenci (ZOA). Najprej so predstavniki društva YHD 2019 odpotovali v Varšavo, kjer so imeli na regionalnem srečanju članic ENIL nekaj manj kot dvourno predstavitev (skupaj s še drugimi državami, ki imajo uzakonjeno osebno asistenco) sistemske ureditve te storitve v Sloveniji. Predavanje, ki je zajemalo predstavitev slovenskega zakona o OA in kritične vsebinske vidike le-tega, je poželo precejšnje splošno zanimanje udeležencev in je neuradno postalo osrednja tema srečanja. Z društvom YHD so Poljaki letos ponovno vzpostavili stik po naročilu domačega ministrstva, ki je zahtevalo, naj preučijo zakone o osebni asistenci in njihovo delovanje v tistih državah EU, ki imajo najboljšo prakso. Na ožjem seznamu so se takrat znašle Severna Irska, Škotska, Nemčija, Češka, Slovenija in Švedska.

Za strokovnjake iz Slovenije in Švedske so nato organizirali posebno videokonferenco, na kateri sta državi predstavili pozitivne plati zakona, na kaj naj bo Poljska pri sprejemanju svojega zakona pozorna, med pogovorom pa so se navzoči dotaknili tudi izzivov in anomalij, s katerimi se srečujejo, odkar je bil zakon sprejet. Kolegi iz Centra za pravice oseb z oviranostmi so bili s pridobljenimi informacijami in uvidi zadovoljni; sedaj bodo na podlagi povedanega in slišanega skušali spisati ter sprejeti čim bolj kakovosten poljski ZOA.

Pred pandemijo COVID_19 se je na društvo YHD obrnila še ena poljska organizacija, Fundacija Sowelo, ki si je želela priti v Slovenijo na študijski obisk. Ker gre za relativno mlado nevladno organizacijo, ki se ukvarja z nudenjem pomoči hendikepiranim, so se želeli iz prve roke prepričati, kako deluje in kaj vse obsega osebna asistenca – na ravni izvajalca, uporabnika in osebnega asistenta. Tako bi morali februarja 2021 priti na študijski obisk dvakrat po dve skupini, ki bi 14 dni preučevali, kako poteka delo z vidika izvajalca in uporabnika oz. osebnega asistenta. Namen študijskega obiska je opazovati usklajevalce osebne asistence z društva YHD oziroma biti navzoč pri delovnem procesu – od uvodnih razgovorov s potencialnimi uporabniki, do obveznega vsakoletnega izobraževanja. Da bi se čim bolje seznanili s principi osebne asistence, njenega upravljanja in delovanja v praksi, bi imeli možnost preživeti dan z enim od naših uporabnikov in njegovim osebnim asistentom. Seveda bi obisk vključeval še cel kup drugih aktivnosti, vse pa bi bile v duhu spoznavanja principov neodvisnega življenja in zagotavljanja le-teh hendikepiranim tudi v praksi. Projekt je zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljen na leto 2022.

Ker je društvo YHD pobudnik in začetnik osebne asistence v Sloveniji, promotor neodvisnega življenja in zagrizen aktivist pravic hendikepiranih, se je kot partner pridružil še enemu mednarodnemu projektu – Spolna asistenca za hendikepirane. Gre za pomemben projekt, ki je krepko pred svojim časom ter razbija predsodke, tabuje in stereotipe na temo spolnosti hendikepiranih. Za časa trajanja projekta je društvo YHD navezalo stike z organizacijami iz Belgije, Švedske, Španije, Grčije, Velike Britanije. Predviden zaključek projekta bo jeseni 2021, zaključil pa naj bi se z mednarodno okroglo mizo – bodisi v živo bodisi na daljavo (odvisno od okoliščin, povezanih s koronavirusom).

V imenu društva YHD je na mednarodno konferenco o inkluziji Zero Project, ki je potekala na Dunaju februarja 2020, odpotovala Katrin Modic, sicer vodja projekta Bontonček in strokovna vodja programa vrstniško svetovanje. Pred tem se je kot predsednica društva YHD udeležila še enega mednarodnega projekta Elena Pečarič. Na RISEWISE – RISE se je skupaj z ostalimi udeleženci projekta iz Italije, Španije, Portugalske, Turčije, Švedske posvetila vprašanju dostopnosti storitev za hendikepirane ženske na različnih področjih, prav poseben poudarek pa so namenili vprašanju nasilja nad hendikepiranimi ženskami.

Naročite se na naše e-novice in bodite na tekočem.

S prijavo na naše e-novice potrjujete, da soglašate s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov!